Проект: „Микеланджело: Отключване на европейското изкуство”
Финансиран от Европейската Комисия чрез програма Учене през целия живот – под-програма Коменски. Номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-ComeniusПартньори
Pixel Associazione (IT)
Zinev Art Technologies Ltd. (BG)
Center for Educational Research, University of Koblenz-Landau (DE)
Connectis (IT)
University of Fine Arts of Brera (IT)
Centre for Continuing Education (PL)
Loures Municipality (PT)
Cumbria Faculty of Arts ( UK)

Контекст на проекта
С цел да бъде създадено усещане за принадлежност към ЕС е необходимо националните култури на страните членки да бъдат представени на общоевропейско ниво. Докато постиженията в сферата на изкуството на някои страни са добре известни на целия свят, артистичното наследство на други страни е по-слабо познато. Съществува потребност от разпространение на информация за общоевропейското изкуство и е добре този процес да включва младежите.

Целеви групи на проекта
Проектът Michelangelo е насочен към учители и ученици от средни Европейски училища, които биха желали да получат познания за най-ярките представители на европейското изкуство за последните 10 века, включително тези от България, Полша, Германия, които все още не са добре познати на останалата част на Европа. Бенефициенти на проекта в крайна сметка ще бъдат и самите европейски граждани, които ще получат възможност да научат повече за културите на всички европейски държави.

Цели на проекта
Общата цел на проекта е да подобри познанията на европейските граждани във връзка с европейското културно наследство и по-специално в областта на визуалните изкуства. За да бъде постигната тази цел, необходимо е да се тръгне от сферата на образованието – от училищата.
Конкретната цел на проекта е да предостави на европейските учители по изкуства и техните ученици възможността да се запознаят със и да проучат най-известните и важни представители на общоевропейското изкуство. За тази цел ще бъде създадено виртуално пространство за учители по изкуства и техните ученици, където ще бъде публикувана информация и обучителни материали относно най-ярките национални представители на визуалните изкуства за последните 10 века от страните участници в проекта (от година 1000 до година 2000).
Проектът ще създаде, развие и поддържа интернет портал за европейско изкуство, стартиращ от шестте страни включени в проекта, който ще представи най-известните им творци/творби за последните 10 века. Порталът ще даде възможност на всички учители по изкуства, на техните ученици, на творците и на европейските граждани като цяло възможността да научат за европейското изкуство много повече от това, което им се е представяло като информация досега единствено за Италия и Франция например.

Дейности по проекта
Дейностите, предвидени за изпълнение по проекта са организирани както следва:
Включване на поне 5 училища от всяка държава участник в проекта.
Определяне на най-ярките представители на изкуството в съответните страни през последните 10 века.
Провеждане на детайлно проучване във връзка с тези селектирани творци/творби.
Селектиране на обучителни е learning материали за селектираните творци/творби.
Изработване на обучителен пакет за всеки от 10-те твореца/творби посочени за всяка държава. Всеки обучителен пакет ще бъде разработен в съответствие с единен електронен формат. Обучителното съдържание ще бъде публикувано онлайн на Michelangelo портала.
Всички материали ще бъдат преведени на английски език и на езиците на партньорите.
Посредством Мichelangelo портала ще бъде възможно търсене сред изработеното обучително съдържание по период или по страна. Така например, ако търсенето е по критерий „период”, търсещият ще получи информация и учебно съдържание за творци/творби от шестте европейски страни за съответния век.

В началото на 2009г. водещата организация ще проведе арт-форум във Флоренция, участие в който следва да вземат и преподаватели по изкуства от участвалите училища /съдействие в тази връзка ще получите от вашия национален партньор по проекта – Зинев Арт Технологии – които ще подготвят кандидатури за квалификационен курс Коменски, които ще бъдат подадени за финансиране пред българската национална агенция „Център за развитие на човешките ресурси” – www.hrdc.bg/.

    

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикуваният материал отразява единствено мнението на авторите и Комисията не отговаря за злоупотреби с представената тук информация.

       

    

    

   

   

  

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.