Зинев Арт Технологии ЕООД е компания, създадена с цел разработване, изпълнение, отчитане на проекти и предоставяне на консултации в следните области: култура, изкуство, туризъм, Интернет-базирани дейности, професионално обучение.

Професионалният екип на ЗАТ работи за популяризацията на българското изкуството не само в страната, но и в чужбина. ЗАТ поддържа уеб-базирана галерия на творби от различни жанрове, изработва и поддържа уеб-приложения - Интернет сайтове, уеб-базирани галерии и демонстрации на културно, артистично и археологическо наследство.

Eкипът на ЗАТ е натрупал сериозен опит и в предоставянето на специализирани услуги за малкия и средния бизнес и неправителствения сектор в областта на управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС - с разработени над 10 успешни проекта за последните две години. Професионалното обучение и повишаването на квалификация на персонала са основни фактори за подобряване конкурентоспособността на българските предприятия. Разбирайки тези потребности Зинев Aрт Технологии участва в редица инициативи, свързани с предоставяне на обучителни и консултантски услуги за МСП, за физически лица, желаещи да стартират собствен бизнес.

Можете да изтеглите пълно представяне на ЗАТ ЕООД от този линк.

       

    

    

   

   

  

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.