Проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта” , осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма eLearning , номер на договора 2006-4504/001-001 ELE ELEB 14.

Продължителността на проекта е 12 месеца – начало януари 2007г. и край декември 2007г.

Координатор на проекта : Община Ново село
За контакти: ул. Архитект Илия Попов 89, 3784 Ново село, област Видин, България;
Тел./Факс: 00359 9316 2225
E-mail: laziandreeva@abv.bg; novoselo@infotel.bg
Web - site: www.novoselo-municipality.com

Партньори:
Зинев Арт Технологии ЕООД, София, България, www.artsbg.net
ESODE Srl, Каляри, Италия, www.esode.it
Deutsche Angestellten-Akademie /DAA/ Брауншвайг, Германия, http://www.daa-braunschweig.de/

Цели на проекта: Общата цел на проекта е да валоризира резултатите постигнати от успешни проекти по програма eLearning , представени през призмата на ефектите, които приложението на ИКТ и въвеждането на иновации в училищата има върху развитието на таланта на учениците.

Специфичните цели на проекта са следните: да се акумулира база данни от представители на целевите групи по проекта (преподаватели, наставници, съветници, ученици, администратори в училищата, хора вземащи решения на всички нива по отношение на началното и средно обучение, правителството и държавната администрация) и да ги информира за ефектите, които прилагането на ИКТ и въвеждането на иновации има върху процеса на насърчаване развитието на талантите на учениците; да разпространи и приложи в практиката (валоризира) на общо Европейско ниво резултатите от успешни проекти по програма eLearning , със същата насоченост – приложение на ИКТ в училища, въвеждане на иновации, насърчаване на таланта; да изработи механизъм за отговаряне на въпроси и проблеми свързани с приложението на ИКТ и въвеждането на иновации за целите на развитието на младите таланти в Европа на базата на постигнатите резултати от успешни eLearning проекти; да приложи ново-създадения механизъм с цел подпомагане талантливите ученици в Европа.

Подход: Партньорите в трите партньорски страни ще направят база данни със заинтересовани образователни институции (училища), като преди това ги информират относно целите на проекта, очакваните резултати, както и ролята им в изпълнението на дейностите и постигането на целите по проекта; партньорите ще информират тези образователни институции относно положителните резултати, които прилагането на ИКТ и внасянето на иновации в учебния процес дават за насърчаване развитието на таланта на децата. Ще бъдат проведени предварителни интервюта с представители на образователни институции. Представители на координиращите организации по избрани проекти по програма eLearning ще бъдат поканени да вземат участие във валоризационното събитие, което ще бъде организирано в София, България за 2 дни и на което лекторите ще представят резултатите от своите проекти и ще бъде организирана дискусия , целяща откриване на подходящи решения, отговарящи на потребностите на процеса на насърчаване на таланта на младите ученици в трите страни партньори по проекта. В тясно сътрудничество с лекторите от успешните представени eLearning проекти, партньорите ще подберат онези продукти, които биха били най-полезни и приложими за целевите групи в трите страни партньори. Резултатите от валоризационното събитие ще бъдат представени от партньорите от Италия и Германия на целевите групи в техните страни посредством еднодневни семинари. Ще бъде създадена електронна база данни от резултати от eLearning проекти, най-добри практики, методологии, проучвания, доставчици на услуги и продукти в целевата област на проекта, както и всякаква друга важна информация, която би била изключително полезна за целите на насърчаването на таланта на учениците, чрез използването на ИКТ и въвеждането на иновации в обучителния процес. Партньорите по проекта ще предоставят консултации на всички заинтересовани образователни институции. Информацията по проекта ще бъде направена публично достояние и партньорите ще направят всичко възможно тя да достигне, както до преподавателите, така и до учениците.

Очаквани резултати: Изработена база данни със заинтересовани образователни институции в трите страни партньори; проведени информативни интервюта с представители на заинтересовани образователни институции; проведени валоризационни събития; валоризирани резултати и продукти от успешни eLearning проекти; изработен проектен уеб-сайт представящ информация за продуктите, които ще бъдат валоризирани, най-добри практики, методологии, проучвания, доставчици на обучение и обучителни продукти, както и всякаква друга важна информация, която би била полезна в процеса на въвеждане на иновации и прилагане достиженията на информационните и комуникационни технологии с цел насърчаване таланта на децата; предоставени консултации на всички заинтересовани образователни институции; разпространение на информация за проектните резултати до представители на всички целеви групи по проекта.

НОВИНИ

ДЕКЕМВРИ
На 14 декември 2007г. във Видин ще бъде проведено заключително събитие по проект „Електронен талант”, организирано от Община Ново село и с подкрепата и под патронажа на новоизбрания кмет на общината – г-н Георги Стоенелов.
Целта на този семинар е да бъдат представени изработената по проекта база данни и стратегия за продължение на дейностите пред местните представители на целевите групи, както и да бъде проведена консултация между партньорите по проекта и бенефициентите.

НОЕМВРИ
На 25 ноември 2007г. електронната база данни със съдържание, материали и решения за електронно обучение бе завършена и сега е свободно достъпна на уеб-сайта на проекта: www.e-talent.eu. След като влезете на сайта, кликнете върху изображението заградено с червено на долната картинка. Базата данни е налична и на български.

          

Всички останали продукти по проекта също ще бъдат качени на сайта до 7 декември 2007г.

На 11 септември в сградата на областна администрация Видин, а след това на 12 септември в Пазарджик, партньорите по проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, по програма eLearning, начело с Община Ново село, организира ха и провед o ха семинари, на които бяха представени успешни проекти по програма eLearning и други програми на ЕС / Minerva , FP 6/ пред представители на училища от Видински и Пазарджишки регион, представители на регионални НПО-та работещи в сферата на училищното образование, регионални и национални медии, регионални инспекторати по образованието.
Партньорите започнаха работа по проект „Електронен талант”. Въпросникът за проучването и училищните интервютата е готов и към момента партньорите събират база данни с всички училища, които биха имали интерес да участват в проекта. Проучването и интервютата ще бъдат проведени до средата на март 2007г.

Готов е филмът за проект „Електронен талант”. Той ще бъде представен официално по време на предстоящите семинари във Видин и Пазарджик и ще се разпространява в комплект с информационната и промоционна книжка, която можете да свалите тук.
За да изискате копие от филма на DVD, не се колебайте да се свържете с координатора – Община ново село, или партньора ЗАТ.

На 12 юни в Десау, Германия, в сградата на местния клон на DAA, бе организиран и проведен семинар за представяне на селектираните във връзка с проект eTalent успешни проекти пред представители на целевите групи в Германия.

На 15 юни в Каляри, Италия, в хотел „Caesar’s”, бе организиран и проведен семинар за представяне на селектираните във връзка с проект eTalent успешни проекти пред представители на целевите групи в Италия.

На 2-3 април 2007г. в хотел «Родина» в София партньорите по проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, по програма eLearning, проведоха Валоризационна конференция, в която взеха участие представители на всички партньорски организации, гости представящи успешни проекти по програма eLearning и други програми на ЕС /Minerva, FP6/, представители на училища от цяла България /Софийски регион, Варна, Велико Търново, Кърджали, Русе, Силистренски регион/, НПО-та, регионални и национални медии, регионални инспекторати по образованието.

Проектите, които бяха представени на 2 април по време на конференцията бяха:

ERNIST: Technological know - how equals knowledge /Mr. Paul Gerhard, European Schoolnet, Белгия/ - свалете презентация от тук;
ART-NET: Virtual space for e-learning based art teaching material /Dr. Elisabetta Delle Donne, Pixel, Италия/ - свалете презентация от тук;
ULEARN: Teachers blazing an e-learning trail /Dott. ssa Manuela Repetto, Istituto Tecnologie Didattiche (CNR), Италия/;
uTEACHER /Dott. ssa Manuela Repetto, Istituto Tecnologie Didattiche (СNR), Италия/ - свалете презентация на този и предишния проект от тук;
CareerSpace /Prof. Ismail Bhana, The University of Reading, Великобритания /;
GENIUS: Tapping into knowledge /Prof. Ismail Bhana, The University of Reading, Великобритания /;
e-Lane /Prof. Ismail Bhana, The University of Reading, Великобритания/ - свалете презентацията на трите проекта на Университета в Рединг от тук;
ActiveMath - EU /Зорница Мъчанова, ЗАТ ЕООД от името на MSc. Math. George Goguadze, Universitat des Saarlandes, Германия/ - представеното по време на конференцията видео можете да свалите от тук. Г-н Гогуадзе и колегите му по проекта изработиха още три видео представяния на платформата, които също можете да свалите: assembly tool teacher tool ic map tool;
MustLearnIT: Using ICT for Speacial Subject Distance Learning in Multigrade Schools /Mr. Thanasis Hadzilacos, Academic Research Computer Technology Institute, Гърция /;
i.e.Us: Intercultural Educational Dialogues: What unites us, what separates us! /Mr. Thanasis Hadzilacos, Academic Research Computer Technology Institute, Гърция /;
e-MUSE: e-learning is child's play /Mr. Thanasis Hadzilacos, Academic Research Computer Technology Institute, Гърция /;

От българска страна се представи 144 СОУ «Народни будители», София и техните добри практики в разработването и изпълнението на иновативни проекти стимулиращи таланта на учениците.
Представен беше и ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, издаван от Фондaция „Миню Балкански”, както и дейностите на самата Фондация.

На 3 април се състоя откритата дискусия насочена към обвързване на проблеми и потребности на местните училища и представените резултати/продукти създадени по взелите участие проекти, които биха могли да отговорят на тези потребности или да подпомогнат разрешаването на проблемите. Потокът от въпроси, идеи и предложения, които се изляха по време на тази дискусия показа на всички участници колко полезно е било проведеното събитие и колко много възможности за съвместна работа съществуват.
Партньорите по проект „Електронен талант” благодарят на всички, които откликнаха на поканата да се присъединят към дейностите по проекта и да вземат участие и в самата конференция. Скоро ще публикуваме допълнителна информация за продуктите по проекта и за предстоящите дейности. Винаги можете да следите настоящия уеб-сайт, както и официалния Интернет адрес на проекта: www.e-talent.eu. Очаквайте скоро филмът за проект „Електронен талант”, който ще бъде използван от партньорите активно с цел достигане възможно най-голям кръг потенциални бенефициенти от проекта.

На 29 януари 2007г. партньорите по преокта се събират в София за тяхната първа среща, на която ще обсъдят съвместния план за действие и логистиката на последващите дейности по проекта. Участниците в срещата ще бъдат: Антоанетка Станева и Лазаринка Андреева от Община Ново село, Зорница Мъчанова и Миглена Молхова от Зинев Арт Технологии ЕООД, Джовани Иломеи от Esode Srl ., Флориан Ханс от DAA - Braunschweig GmbH.

Партньоритезапочнаха работа по проект ЕЛЕКТРОНЕН ТАЛАНТ. Въпросникът за проучването сред училищата е готов. Партньорите набират база данни с училища, заинтересовани да вземат участие в проекта. Проучването и интервютата ще приключат до средата на март 2007г.
Въпросникът може да бъде свален от тук.

       

    

    

   

   

  

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.