От януари 2014г. Зинев Арт Технологии ЕООД започва своята работа като партньор по проект проект Goerudio (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) ръководен от Riga State Technical School и финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма Учене през целия живот – Хоризонтална програма – Ключова дейност 4 Многостранни проекти.
Предстои първа среща по проекта, която ще се състои във Флоренция в периода 20-21 февруари 2014г.
Следете сайтa на ЗАТ, за да получите информация за портала на проекта, веднага след като същият бъде активиран.
Ако смятате, че за вашето училище би било интересно и полесно да се присъедините към Goerudio тук можете да свалите:
- файл с описание на проекта – за информация
- файл с описание на ангажиментите на потенциално заинтересовани да се включат училища – за информация
- файл за представяне на училище, което желае да се включи в проекта – за попълване и връщане по имейл към zinevart@gmail.com
- писмо за интерес и присъединяване, от страна на училище, което желае да се включи в проекта – за попълване, заверка и изпращане към:
Зорница Станева
Зинев Арт Технологии ЕООД
Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715

Във връзка с проект на партньорска организация – Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество - „Укрепване на креативното сътрудничество” през 2013г.” в Пловдив, България се осъществи посещение на група Треме Тера от Сао Пауло, Бразилия в периода 21-27 октомври. Съгласно предварително разработената програма на групата от страна Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество и Община Пловдив, Треме Тера изнесоха цели осем представления – в шест училища, в народно читалище и в Драматичния театър Пловдив – както и проведоха един уъркшоп с учениците от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – Пловдив.
Изчерпателен разказ за техния престой и дейности в античния град можете да откриете на тази страница:
http://www.cubufoundation.com/bg/projects/creative%20cooperation%202013.html


Във връзка с изпълнението на проект ЕкоТАСК стартира конкурс „ЛУКС И ИЗКУСТВО, РОДЕНИ ОТ БОКЛУКА”.
Тук можете да намерите информация за конкурса. Линк към facebook страницата на конкурса.

От юни 2013г. стартира проект “УМЕНИЯ АРКИЛАНДИЯ – ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩЕТО ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МИНАЛОТО». Номер на договора  BG051PO001-7.0.07-0013-С0001.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Сайт на проекта: http://archilandia.wordpress.com/

СЕПТЕМВРИ 2012г.
На 12 октомври 2012г. в конферентна зала 1 на х-л Шипка от 9.30 ще се състои заключителна национална конференция по проект „Не се страхувам”. Конференцията ще представи резултатите по проекта и ще даде възможност на някои от участниците да представят дейностите, които са извършили в неговите рамки и как възнамеряват да използват Европейската стратегия за превенция и противопоставяне на насилието в училищата.
За да заявите участие в конференцията, моля пишете на zinevart@gmail.com или се обадете на 02 4342244 или 0889 306134.

ОКТОМВРИ 2011г.

          

ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ
 
Международна конференция „Нови перспективи пред научното образование”
 
Флоренция, Италия
 
8 – 9 март 2012г.
 
Използваме възможността да ви уведомим относно предстоящата международна конференция „Нови перспективи пред научното образование”, която ще се проведе във Флоренция, Италия в периода 8 – 9 март 2012г.
 
Целта на конференцията е да насърчи споделянето на добри практики и международното сътрудничество в сферата на иновациите в научното образование. Конференцията също така предлага отлична възможност за представяне на завършени или текущи проекти в научната сфера.
 
Поканата за доклади е отправена към учители и експерти от областта на научното образование, както и към координаторите на научни проекти и инициативи.
 
Бихме искали да ви приканим да представите резюме на доклад, който бихте изнесли по време на конференцията. Резюмето, което следва да бъде написано на английски език и с дължина около 300 думи, изпратете по e-mail към science@pixel-online.net не по-късно от 14 ноември 2011г.
 
Важни дати
- 14 ноември 2011г.: Краен срок за изпращане на резюметата
- 9 декември 2011г.: Съобщаване на резултатите – допускане / отказ
- 9 януари 2012г.: Краен срок за предаване на докладите
- 9 януари 2012г.: Краен срок за регистрация на лекторите
- 8 – 9 март 2012г.: Дати на конференцията
 
Конференцията „Нови перспективи пред научното образование” ще предостави три възможности за презентиране: устна и постерна презентация (чрез лично физическо присъствие) и виртуална презентация (за онези лектори, които не могат да вземат лично участие).
Публикация с ISBN ще компилира всички доклади представени по време на конференцията.
http://www.pixel-online.net/science/

ДЕКЕМВРИ 2010г.
Международна конференция “Бъдещето на образованието”

Първото издание на Международна конференция „Бъдещето на образованието” ще се състои във Флоренция на 16 и 17 юни 2011г.
Целта на конференцията е да промоцира добри практики в транснационалното сътрудничество в сферата на приложението на иновации в обучението.

Конференцията е насочена към следните теми:
- Иновативни методологии за учене и обучение
- Обучение и нови технологии
- Медийно обучение
- Електронно обучение
- Дистанционно обучение
- Взаимодействие човек - компютър
- Обучителни игри
- Обучение по изкуства
- Обучение по музика

Поканата за доклади е насочена към преподаватели и експерти, както и координатори на проекти и инициативи.
Възможно е да се избира между два типа презентации:

Устно презентиране
Всяка презентация ще има продължителност 20 минути (15 минути за самата презентация и 5 минути за въпроси и отговори).
Компютър с Microsoft power point и видео проектор ще бъдат на разположение на всички лектори. В случай, че имате други технически изисквания, моля свържете се с организаторите на конференцията като изпратите имейл на edu_future@pixel-online.net  

Презентиране чрез постер
Организаторите на конференцията ще предоставят материали за излагане на постери по време на конференцията. Авторите ще могат да правят представяния лице-в-лице по време на постер сесиите.

Краен срок за представяне на резюмета 14 февруари 2011г.
Резюметата следва да бъдат написани на английски език (приблизително 300 думи) и да бъдат изпратени във форма Word по имейл на следния адрес: edu_future@pixel-online.net   

Авторите ще бъдат уведомени дали техния доклад е приет до 28 февруари 2011г.

Краен срок за представяне на пълните доклади 21 март 2011г.
Докладите следва да бъдат написани на английски език, дължината на един доклад не бива да надхвърля 5 страници и 2000 думи (резюмето не е включено, референциите – да). Докладите следва да са изготвени във формат Word (с използване на настоящия формуляр) и изпратени по имейл на: edu_future@pixel-online.net  

Важни дати
- 14 февруари 2011г.: Краен срок за изпращане на резюметата
- 28 февруари 2011г.: Известие за приемане/отхвърляне на докладите
- 21 март 2011г.: Краен срок за изпращане на пълните доклади
- 10 юни 2011г.: Краен срок за регистрация
- 16 - 17 юни 2011г.: Дати на провеждане на конференцията

За допълнителна информация за конференцията, не се колебайте да се свържете с нас или да посетите официалния уеб-сайт на конференцията.


Победителите в Наградите MEDEA за 2010г. бяха оповестени по време на MEDEA Церемонията по награждаване, която се състоя по време на Конференцията Медии & Обучение в Брюксел. Изключително състоятелният проект на BBC News „Училищен отчет” /”School Report”/ е победителят на Наградите MEDEA за 2010г. Проектът на BBC News дава възможност на 11-14 годишни ученици от Великобритания да създадат свои новинарски бюлетини представени пред реална публика. Бяха обявени и няколко други награди, включително Наградата за Потребително Съдържание, Наградата за Европейско Сътрудничество и специална награда на Наградите MEDEA за 2010г.
За повече информация вижте новината с излъчените победители тук: http://www.medea-awards.com/files/publications/MEDEA-Awards_press-release_201011.pdf.

НОЕМВРИ 2010г.
Зинев Арт Технологии
ще подпомага изпълението на стартиращия в Помощно училище „П.Р. Славейков” в Плевен проект „Заедно срещу дрогата и насилието”.
За допълнителна информация, кликнете тук.

СЕПТЕМВРИ 2010г.
На 25 и 26 Ноември 2010 в Брюксел ще се проведе годишна конференция „Медии и Обучение” с цел да разгледа въпросите свързани с това как медиите допринасят за обучението. Свободното боравене с медии и дигитални технологии от страна на младите хора е едно от най-важните умения, които те използват за намирането, използването и създаването на прецизна информация. Но как могат учителите да са сигурни, че учениците всъщност учат по-добре благодарение на медиите?

По време на конференцията практици, експерти и изследователи ще дискутират как обучаващите се боравят с видео и аудио информация, за да подпомогнат своя образователне процес; как директориите с медии допринасят за по-ефективното преподаване и обучение; как учат младите хора – чрез създаване на техни собствени медия материали и как информационните и комуникационни технологии подобряват учебния процес.
Програмата на конференцията „Медии и Обучение: към ера на дигитална грамотност” 25-26 Ноември 2010 Брюксел може да бъде намерена онлайн на  адрес http://www.media-and-learning.eu/programme
Оттук можете да посетите LinkedIn събитието на конференцията http://events.linkedin.com/Media-Learning-Brussels-2010/pub/422144

АВГУСТ 2010г.

Зинев арт технологии беше избрана за контактна организация за България за инициативата MEDEA Awards. MEDEAAwards е състезание, стартирало през ноември 2007 с цел да насърчава иновациите и добрите практики в използването на медии (аудио, видео, графика и анимация) в образованието. Състезанието награждава и промотира отличните постижения в създаването и педагогическия дизайн на медиийни образователни ресурси. Европейското измерение на инициативата се поддържа от проекта MEDEA:EU – финансиран от Европейската комисия в рамките на Програмата за учене през целия живот, под-програма KA4.

За контакти
MEDEA Секретариат:
Nikki Cortoos, MEDEA Секретариат
Address: ATiT, Leuvensesteenweg 132, B-3370 Roosbeek, Belgium
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
E-mail: secretariat@medea-awards.com

Тук можете да намерите последните  НОВИНИ във връзка с инициативата.

ЮНИ 2010г.
От 21 до 23 септември 2010г. експерт от ЗАТ ще вземе участие в партньорска среща по проект ISHEDS, финансиран по програма TEMPUS IV, във връзка с процеса на текуща външна оценка, която е възложена от водещата организация по проекта – Университет Суонзи, Великобритания – на Зинев Арт Технологии. Срещата предстои да се проведе в Хърватия.

От 21 до 25 септември 2010г. представители на екипа на ЗАТ ще вземат участие в четвъртата и последна партньорска среща по проект REVIT, както и съпътстващата я конференция, която ще се проведе на о-в Иос, Гърция.

В периода 1-12 септември 2010г. експерт проекти към ЗАТ Зорница Станева ще посети местни инициативни групи на територията на о-в Сардиния, Италия с екипите на бъдещите местни инициативни групи за териториите на общини Раднево и Костинброд.
Срещите ще имат за цел да бъде представен отличния опит на МИГ от Италия, функционирали поне по време на фаза ЛИДЕР+ и одобрени със стратегии за периода 2007-2013г., в който подходът ЛИДЕР става интегриран в националните и, в случая на Италия, регионални политики за развитие на селските райони.

В периода 7-10 юли 2010г. експерт от ЗАТ ще вземе участие в работна среща по проект ISHEDS, финансиран по програма TEMPUS IV във връзка с процеса на текуща външна оценка, която е възложена на Зинев Арт Технологии. Срещата предстои да се проведе в Лондон, Великобритания.

МАЙ 2010г.
  В периода 5-8 май 2010г. представител на Зинев Арт Технологии взе участие в третата партньорска среща по проект REVIT, която бе организирана в Палехори, Кипър.
На http://www.facebook.com/pages/REVIT/200826389421 можете да видите създадената във връзка с проекта Facebook страница и снимки от самата среща.

АПРИЛ 2010г.
От април 2010г. Зинев Арт Технологии е главен консултант на Община Раднево в процеса на формиране на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР за нейната територия.
Дейностите, които екипът на ЗАТ ще извърши във връзка със сключения договор по проекта „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на община Раднево за създаване на местна инициативна група”, РД 50-368/28.12.2009г., са както следва:

- провеждане на 3 тридневни обучения за местни лидери;

- изграждане на обща база данни със заинтересовани лица по проекта;

- оценка на потенциала за бизнес и икономическо развитие на територията;

- извършване на оценка на нуждите от обучение;

- провеждане на обучение за екипа по проекта;

- изготвяне на анализ на социално икономическото състояние на територията.

ЯНУАРИ 2010г
.
На 4 и 5 март Зинев Арт Технологии ще домакинства третата партньорска среща по проект OnAir, която ще се занимае с разглеждане на изпълнените до момента дейности и очакваните бъдещи резултати. Срещата ще бъде посетена от представители на всички партньори и ще се проведе в хотел «Света София».

На 12 февруари Зинев Арт Технологии организира два работни семинара за преподаватели от училища от цяла България за представяне на добри практики /case studies/, както от страната, така и от останалите европейски страни участници в проекта, за използването на различни медии в училищното образование и за обсъждане на бъдещите резултати – обучителни „пътеки” за приложението на медиите в училищното образование с цел развиване на уменията за писане, четене, аналитичните умения и уменията за критичен подход към информацията. На участниците ще бъдат раздадени информационни пакети. Те също така ще получат възможност да представят своите добри практики и да споделят впечатления от възможностите и трудностите пред използването на медиите в училищното образование.
Семинарите ще се проведат в хотел Родина, зала Места от 9 до 12 часа и от 14 до 17 часа. За повече информация и записване позвънете на 02/4342244 или изпратете имейл на zinevart@gmail.com.

ОКТОМВРИ 2009г.
Зинев Арт Технологии взе участие в парньорска среща по проект REVIT, която се състоя в гр. Кула и бе органзирана и проведена съвместно от Община Кула и Зинев Арт Технологии – партньори по проекта от България.


АПРИЛ 2009г.
Партньорска организация ФРКБПГО отправя покана към млади хора (18 – 35 г.) с интереси в областта на визуалните изкуства

Във връзка с проект „Съвременни подходи в обучението по изкуства - интернет и младежкото творчество”, който се реализира по Програма за младежки дейности 2008-2010 г. с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта, (номер на договора 25-00-39/18.12.2008 г.) предстои провеждане на мини уъркшопове за обучение с цел: подобряване познанията във връзка с европейското културно наследство в областта на визуалните изкуства; предлагане иновативни методи за обучение и само-обучение; запознаване с виртуални източници на ресурси, практики и методологии в областта на обучението по изкуства. Участници в уъркшоповете биха могли да бъдат всички млади хора с интереси в областта на визуалните изкуства на възраст от 18 до 35 години.
Уъркшоповете ще съдържат следните теми:
- Нови технологии в обучението по изкуства (съдържа «Компютър и Интернет като ресурси за обучение по изкуства», «Интернет и новите технологии като нов модел за споделяне на знания и информация», «Арт-обучителни портали», «Оценяване на онлайн обучителни ресурси»);
- Електронно обучение (съдържа «определение», «примери», «сравнителен анализ и оценка на различни примери на електронно обучение», « електронното обучение като технологична подкрепа на традиционното обучение», «очаквания на младите обучаеми», «промяна на ролятана младия учител в електронното обучение», «обучителни общности»);
- Смесено обучение (съдържа « използване на нови технологии в обучение тип класна стая», «интегриране на материали за електронно обучение», «структура и главни характеристики на смесеното обучение», «планиране на смесеното обучение»);
- Представяне на добри практики и полезни модели (представени са възможностите и ресурсите на порталите, създадени по проекти).
- Българските визуални изкуства от 11 до 20 век;
- Британските визуални изкуства от 11 до 20 век;
- Италианските визуални изкуства от 11 до 20 век;
- Полските визуални изкуства от 11 до 20 век;
- Немските визуални изкуства от 11 до 20 век.

Всеки уъркшоп ще има продължителност 3 дни.
Провеждане в офиса на Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество - Младост 4, ул. Атанас Москов, бл. 425, вх. 3, ет. 2, ап. 53.
Датите на уъркшоповете са както следва:
15-16-17 април; 22-23-24 април; 25-26-27 април; 29-30-31 май; 5-6-7 юни; 12-13-14 юни; 15-16-17 юни; 19-20-21 юни; 22-23-24 юни; 26-27-28 юни.
За заявка и включване в някой от горепосочените уъркшопи, моля търсете ни на 02/8622506 и 0889/306134 или ни пишете на cubufoundation@mail.bg

ЯНУАРИ 2009г.
Покана за семинар „Съвременни подходи в обучението по изкуства - интернет и младежкото творчество"

Партньорите по проект „СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА – ИНТЕРНЕТ И МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЕСТВО” – „Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество” и „Център за образователни, социални и младежки дейности – Мъглиж” имат удоволствието да ви поканят да участвате в семинар „Съвременни подходи в обучението по изкуства - интернет и младежкото творчество", който ще се проведе на 30 януари 2009г. в хотел “Славянска беседа”.

Семинарът е предназначен за младежи /от 18 до 35 г./ с интереси в сферата на визуалните изкуства, включително млади преподаватели по визуални изкуства в начални и средни училища и цели да представи нови e-learning и мултимедийни подходи за създаване на обучителни материали, които да насърчат развитието на талантите в сферата на визуалните изкуства.
Краен срок: 23 януари 2009 г.

За повече информация и записване:

ел. поща: cubufoundation@mail.bg

тел./ факс: 02/ 862 25 06

ЯНУАРИ 2009г.
През месец ноември 2008г. стартира проект “On Air: European media education”/ “On Air: европейски проект за медийно образование” ко-финансиран от ЕС по програма Учене през целия живот, под-програма Коменски, номер на договора: 142299-LLP-1-2008-1-IT-COMENIUS-CMP.
Основната цел на проекта е да обедини училищата на европейско ниво в усилията им да превърнат новите медии не в заплаха за грамотността на учениците, а в средство за развитието както на уменията им за четене и писане, така и на критичния им подход към разбиране на реалността чрез използване на информацията от медиите.
Водещата организация по проекта е Faculty of Communication Sciences, University of Rome “La Sapienza”, а партньори са:

      INFOREF, Белгия;
     Зинев Арт Технологии ЕООД, България;
     Kaunas University of Technology, Литва;
     Easy Technologies S.r.l., Италия;
     Pixel, Италия;
     MED – Media education – Association for education to media and communication, Италия;
     WSINF – The College of Computer Science, Полша;


Текущо информация за “On Air” ще бъде публикувана на страницата на Зинев Арт Технологии: www.artsbg.net, а съвсем скоро и на официалния уеб-сайт на проекта: www.onair.medmediaeducation.it. На тези два адреса ще можете да се запознаете с дейностите по проекта, както и с възможностите за включване на нови училища към групата на бенефициентите.

ЯНУАРИ 2009г.

Във връзка със стартиралия декември 2007г. проект „Микеланджело: Отключване на европейското изкуство”, финансиран от Европейската Комисия чрез програма Учене през целия живот – под-програма Коменски /номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-Comenius/, насочен към учители и ученици от Европейски училища, които биха желали да получат познания за най-ярките представители на европейското изкуство за последните 10 века, партньор Зинев Арт Технологии би желал да съобщи, че е вече готово съдържанието на електронния обучителен курс за българксо изкуство през последните 10 века и той е вече публикуван на портала на проекта на английски и предстои публикация на български език.

Предстои публикуването на обучителните курсове за изкуство от Германия, Полша, Италия и Великобритания.
През следващите месеци, изработените курсове ще бъдат представени посредством онлайн едночасови срещи на партньори по проекта и заинтересовани преподаватели, които ще се осъществят благодарение на софтуера за онлайн конференции FlashMeeting.

За да се запознаете с темите и съдържанието на всеки един от националните курсове, можете да посетите: http://michelangelo.pixel-online.org/index.php и да влезете с потребителско име „Teacher” и парола „Pixel”.

Графикът на представяне на различните национални курсове ще бъде както следва:

  1. 27 февруари – българско изкуство

  2. 27 март - британско изкуство

  3. 29 април – италианско изкуство

  4. 29 май – полско изкуство

  5. 26 юни – немско изкуство

За да заявите интерес за включване към групите, които ще участват на тези представяния, моля изпратете имейл до zinevart@gmail.com.

Освен това, през месец септември 2009г. във връзка с проекта Микеланджело водещата организация Pixel ще организира 5 дневен квалификационен курс по програма „Индивидуални квалификационни дейности” Коменски, който ще се проведе във Флоренция и за включване в който бихте могли да кандидатствате за финансиране пред Центъра за развитие на човешките ресурси, който е българската национална агенция по програмата. За повече информация за процедурата и възможностите за включване, не се колебайте да се свържете с нас.

АВГУСТ 2008г.
 Във връзка с работата по проект Микеланджело, финансиран от Европейската Комисия чрез програма Обучение през целия живот – под-програма Коменски, номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-Comenius, вече е активен проектния портал, който е достъпен на адрес http://michelangelo.pixel-online.org/. Партньорството е готово със селекцията и детайлното описание на избраните за най-забележителните творци/творби за последните 10 века в партньорските страни.
От този линк можете да свалите преведената на български език брошура на проекта.

ДЕКЕМВРИ 2007г.
На 14 декември 2007г. във Видин ще бъде проведено заключително събитие по проект „Електронен талант”, организирано от Община Ново село и с подкрепата и под патронажа на новоизбрания кмет на общината – г-н Георги Стоенелов.
Целта на този семинар е да бъдат представени изработената по проекта база данни и стратегия за продължение на дейностите пред местните представители на целевите групи, както и да бъде проведена консултация между партньорите по проекта и бенефициентите.

От декември 2007г. Зинев Арт Технологии започва работа по успешния проект по програма Коменски „Програма учене през целия живот” “Michelangelo: Unlocking European Fine Art”, иницииран, разработен и воден от Pixel, Италия/www.pixel-online.net /.

НОЕМВРИ 2007г.
На 25 ноември 2007 г. електронната база данни със съдържание, материали и решения за електронно обучение бе завършена и сега е свободно достъпна на уеб-сайта на проекта : www.e-talent.eu. След като влезете на сайта, кликнете върху изображението заградено с червено на долната картинка. Базата данни е налична и на български.

          

СЕПТЕМВРИ 2007г.

                 


На 11 септември в сградата на областна администрация Видин, а след това на 12 септември в Пазарджик, партньорите по проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, по програма eLearning, начело с Община Ново село, организираха и проведoха семинари, на които бяха представени успешни проекти по програма eLearning и други програми на ЕС /Minerva, FP 6/ пред представители на училища от Видински и Пазарджишки регион, представители на регионални НПО-та работещи в сферата на училищното образование, регионални и национални медии, регионални инспекторати по образованието. Около 100 представителя на целевите групи взеха участие в двата семинара. Беше проявен сериозен интерес към възможностите за трансфер на иновацибългарската практика.

ЮЛИ 2007г.
Готов е филмът за проект „Електронен талант”. Той ще бъде представен официално по време на предстоящите семинари във Видин и Пазарджик и ще се разпространява в комплект с информационната и промоционна книжка, която ще бъде изготвена до средата на месец август.
За да изискате копие от филма на DVD, не се колебайте да се свържете с координатора – Община ново село, или партньора ЗАТ.

ЮНИ 2007г.
На 12 юни в Десау, Германия, в сградата на местния клон на DAA, бе организиран и проведен семинар за представяне на селектираните във връзка с проект eTalent успешни проекти пред представители на целевите групи в Германия.

                

На 15 юни в Каляри, Италия, в хотел „Caesar’s”, бе организиран и проведен семинар за представяне на селектираните във връзка с проект eTalent успешни проекти пред представители на целевите групи в Италия.

              

За допълнителна информация във връзка с проведените семинари в Германия и Италия, не се колебайте да посетите уеб-сайта на проекта: www.e-talent.eu.

АПРИЛ 2007г.
На 2-3 април 2007г. в хотел «Родина» в София партньорите по проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, по програма eLearning, проведоха Валоризационна конференция, в която взеха участие представители на всички партньорски организации, гости представящи успешни проекти по програма eLearning и други програми на ЕС /Minerva, FP6/, представители на училища от цяла България /Софийски регион, Варна, Велико Търново, Кърджали, Русе, Силистренски регион/, НПО-та, регионални и национални медии , регионални инспекторати по образованието.

Проектите, които бяха представени на 2 април по време на конференцията бяха:

ERNIST: Technological know - how equals knowledge /Mr. Paul Gerhard, European Schoolnet, Белгия/;
ART-NET: Virtual space for e-learning based art teaching material /Dr. Elisabetta Delle Donne, Pixel, Италия/;
ULEARN: Teachers blazing an e-learning trail /Dott. ssa Manuela Repetto, Istituto Tecnologie Didattiche (CNR), Италия/;
uTEACHER /Dott. ssa Manuela Repetto, Istituto Tecnologie Didattiche (СNR), Италия/;
CareerSpace /Prof. Ismail Bhana, The University of Reading, Великобритания/;
GENIUS: Tapping into knowledge /Prof. Ismail Bhana, The University of Reading, Великобритания/;
e-Lane /Prof. Ismail Bhana, The University of Reading, Великобритания/;
ActiveMath - EU /Зорница Мъчанова, ЗАТ ЕООД от името на MSc. Math. George Goguadze, Universitat des Saarlandes, Германия/;
MustLearnIT: Using ICT for Speacial Subject Distance Learning in Multigrade Schools /Mr. Thanasis Hadzilacos, Academic Research Computer Technology Institute, Гърция/;
i.e.Us: Intercultural Educational Dialogues: What unites us, what separates us! /Mr. Thanasis Hadzilacos, Academic Research Computer Technology Institute, Гърция/;
e-MUSE: e-learning is child's play /Mr. Thanasis Hadzilacos, Academic Research Computer Technology Institute, Гърция/;

От българска страна се представи 144 СОУ «Народни будители», София и техните добри практики в разработването и изпълнението на иновативни проекти стимулиращи таланта на учениците.
Представен беше и ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, издаван от Фондaция „Миню Балкански”, както и дейностите на самата Фондация.

На 3 април се състоя откритата дискусия насочена към обвързване на проблеми и потребности на местните училища и представените резултати/продукти създадени по взелите участие проекти, които биха могли да отговорят на тези потребности или да подпомогнат разрешаването на проблемите. Потокът от въпроси, идеи и предложения, които се изляха по време на тази дискусия показа на всички участници колко полезно е било проведеното събитие и колко много възможности за съвместна работа съществуват.

Партньорите по проект „Електронен талант” благодарят на всички, които откликнаха на поканата да се присъединят към дейностите по проекта и да вземат участие и в самата конференция. Скоро ще публикуваме допълнителна информация за продуктите по проекта и за предстоящите дейности. Винаги можете да следите настоящия уеб-сайт, както и официалния Интернет адрес на проекта: www.e-talent.eu. Очаквайте скоро филма за проект „Електронен талант”, който ще бъде използван от партньорите активно с цел достигане възможно най-голям кръг потенциални бенефициенти от проекта.

ЯНУАРИ2007г.
От началото на януари 2007г. Зинев Арт Технологии ЕООД започва работа като партньорска организация по изпълнението на проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта” /„ETALENT: Valorization of eLearning projects results focused on the effects of ICT application and innovation introduction on youth talent development”/, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма eLearning , номер на договора 2006-4504/001-001 ELE ELEB 14. По този проект ще бъде направен анализ на нивото, на което училищата в трите страни партньори – България, Италия и Германия – използват в обучението ИКТ и иновации с цел стимулиране развиването на талантите на учениците. Освен това ще бъде проведена валоризационна конференция, на която ще бъдат представени успешни проекти реализирани с подкрепата на ЕС по програма eLearning. Ще бъде изработена база данни с информация за продуктите по тези проекти, добри практики и информация, които биха били полезни за подпомагане насърчаването на младите таланти в училищата.

Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи в края на декември 2007г. Повече информация за проекта можете да намерите на информационната му страница: . http://www.artsbg.net/ZAT%20projects/Pages/eng/eLearning.htm.

ДЕКЕМВРИ 2006г.
Зинев Арт Технологии ЕООД разработи успешния проект „Електронен талант” по програма eLearning на ЕС. ЗАТ е партньор на водещата организация – Община Ново село – заедно с DAA Braunschweig от Германия /www.daa-braunschweig.de/ и Esode Srl. от Италия /www.esode.it/.
Проектът ще има продължителност от януари до декември 2007г.
Новини и информация по проекта ще бъдат публикувани редовно на сайтовете на партньорските организации.

ЗАТ е официален представител на Esode Srl . в развиването на проект SWAPIE – първата социална образователна мрежа за студенти от университети от цял свят. ЗАТ и Esode са по настояще в началната, тестова фаза на използване на ресурсите на SWAPIE. След регистрация SWAPIE ще предоставя следните услуги на университетски студенти:
- възможността да търсят образователни материали в базите данни на всички участващи университети /търсещата машина на SWAPIE ще индексира всички документи публикувани на уеб-сайтовете на партньорските университети/ както и в базата данни от документи качени в SWAPIE от други потребители на системата;
- възможността да публикуват свои профили – с приятели, групи за учене, лични предпочитания, както и да качват учебни материали в базата данни на платформата;
- включване в групи за учене и възползване от контакта в реално време с други он-лайн потребители, взаимодействие и обмяна на мнения, информация и материали;
- възможността да прекарват чудесно времето си забавлявайки се и общувайки с връстници от цял свят.

Всички заинтересовани студенти могат да се включат в тестването на мрежата, като се свържат със ЗАТ по имейл: zinevart@gmail.com или по телефон – 00359 889 306134 и 00359 2 8622506.

       

    

    

   

   

  

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.