Зинев Арт Технологии ще подпомага изпълението на стартиращия в Помощно училище „П.Р. Славейков” в Плевен проект „Заедно срещу дрогата и насилието”. Той е одобрен от Областния съвет по наркотични вещества – Плевен. Mетодично ръководство получава от Общинския Превантивно-информационен център по зависимости в Плевен.

Основната цел на проекта е превенция на наркоманиите, насилието и въвличането в трафик на деца и младежи без и със специални образователни потребности от България, Австрия, Испания и Турция.

Управлението на проекта се осъществява чрез съвместното участие на Помощно училище „П. Р. Славейков” - Плевен (България), със Сдружение „Нашите деца могат” – Свиленград.
Партньори, подкрепящи дейностите по тазгодишния проект, са: Анадолската гимназия „Фатма Емин Кутвар” – Балъкесир, и Дирекция „Образование” на Община Газиосманпаша – Истанбул (Турция), а от българска страна - Националната комисия за борба с трафик на хора, Унгарският културен институт, Зинев Арт Технологии,  Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Плевен, фондация „Развитие и реализация на обществения ресурс”, Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество (АРГО), Интернационалният корпус „Св. Лазар” и Австрийският двуезичен вестник „Виена днес – Wien Heute” - Виена (Австрия) и вестник „Посоки” – Плевен.

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” – ПЛЕВЕН, БЪЛГАРИЯ, СЪВМЕСТНО С ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИКА”
ОБЯВЯВАТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО НА ПРОЕКТА „ЗАЕДНО СРЕЩУ ДРОГАТА И НАСИЛИЕТО”

Условия за участие:
• В конкурса могат да участват ученици от всички страни на възраст до 16 години;
• Всеки автор може да участва в конкурса с един проект;
• Всеки проект за лого трябва да съдържа името на проекта „Заедно срещу дрогата и насилието” и да е представен на български или на английски език. Той трябва да е базиран на текст, графично изображение или да е комбинация от двете.
• Проектът за лого трябва да бъде изработен на Corel Draw или Adobe Photoshop. Ще приемаме проекти във формати gif и jpg (до 800 kb). Проектите трябва да са с резолюция минимум 300 dpi. Ако проектът ви е победител в конкурса, ще трябва да предоставите изображения с висока резолюция;
• Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога и да е лесно разпознаваем;
• Всеки проект изпращайте на адрес: petiamarcheva@abv.bg
Проектът, класиран на първо място, става собственост на Помощно училище „П. Р. Славейков” – Плевен, България.
Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на логото, с което участва, както и че освобождава ПУ „П. Р. Славейков” – Плевен, България, от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на логото за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на материали.
Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса проекти, които нямат необходимите технически и сюжетни качества и не отговарят на темата на конкурса.
Всеки участник в конкурса приема изброените по-горе условия за участие.

Критерии за оценка:
• графична яснота на знака;
• покриване на същността и целта на проекта;
• съвременна визия.
Жури и награди:
Жури на конкурса:
Председател на комисията: Сашка Журков, издател и главен редактор на  австрийския двуезичен вестник „ВИЕНА ДНЕС – WIEN HEUTE” – Виена, Австрия

Членове:
Милен Наков, директор на Помощно училище „П. Р. Славейков” – Плевен, България
Ахмет Хаджъоглу, директор на Дирекция „Образование” на Община Газиосманпаша – Истанбул, Турция
Д-р Ирина Джикова, директор на Дирекция „Опазване на общественото здраве” – РИОКОЗ – Плевен, България
Зорница Станева, мениджър проекти, Зинев Арт Технологии – София, България
Илиян Янев, зам. председател на Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество – София, България
Елеонора Марянова, основател и директор на Електронно училище „Елика” – София, България
Гергана Димитрова, журналист, в. „Посоки” – Плевен, България
Секретар: Юлия Илева, психолог, Сдружение „Нашите деца могат” – Свиленград, България
Журито ще присъди: първа, втора и трета награда. Всички наградени и отличени проекти ще получат диплом за участие и предметна награда.

Проектът и попълнен Талон за участие могат да се подават до 31 януари 2011 година, на адрес: petiamarcheva@abv.bg.
При подаване на проектите всеки участник попълва Талон за участие и подписва декларация, че е съгласен и приема регламента на конкурса. До участие в конкурса няма да бъдат допускани проекти, изпратени с неточна или непълна информация, както и с неподписан талон за участие. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и публикувани на 14 февруари 2011г., на интернет сайта на проекта: http://www.stopdrugs2.hit.bg

Етапи на провеждане на конкурса
Журито ще разгледа и оцени предложените за конкурса проекти в два етапа:
1. Подбор на предложените за участие в конкурса проекти.
2. Определяне на наградените проекти.

Право на организатора

Наградените и селектираните проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта „Заедно срещу дрогата и насилието” и ще участват в пътуваща изложба в България, Испания и Турция. Наградените проекти стават собственост на Помощно училище „П. Р. Славейков” – Плевен, България.

       

    

    

   

   

  

© 2007 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.